Avís Legal i Condicions d’Ús

MATES SHOP, S.L. ofereix aquest servei subjecte a les presents Condicions d’Ús:

1. TITULARITAT DEL DOMINI www.mates.es

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la pàgina web www.mates.cat, correspon a MATES SHOP, S.L. (En endavant, EL PRESTADOR DEL SERVEI) amb CIF B64548027 i domicili a Barcelona (Espanya), al c / Gayarre, 25 Baixos 2a, (CP 08014). Per a qualsevol consulta, podeu contactar mitjançant el Telèfon + 34 93 431 83 86 o bé mitjançant el correu electrònic: info@mates.cat.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (d’ara endavant denominades d’Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta web que MATES SHOP, S.L. posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El prestador del servei pot oferir a través del lloc web, serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web www.mates.cat o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades programes o documents electrònics i altres que es trobin en el lloc web del prestador del Servei. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el prestador del Servei presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del prestador del Servei o de tercers.

4. RESTRICCIONS SOBRE L’ÚS

Durant la utilització de la pàgina web www.mates.cat, el client i / o usuari s’obliga a:

  • No copiar el Programari.
  • No distribuir, compartir, subllicenciar, prestar, arrendar o posar la pàgina web www.mates.cat a disposició de tercers (per Internet, a través d’una xarxa informàtica o d’un mitjà tangible, a través de mitjans de difusió o de qualsevol una altra manera).
  • No modificar, adaptar, crear treballs derivats o traduir qualsevol part de www.mates.cat.
  • No sotmetre a enginyeria inversa, descompilar o desmuntar el programari de la pàgina web www.mates.cat o tractar d’obtenir el seu codi font.
  • Abstenir-se de treure o alterar tot tipus d’avís de dret d’autor, marca comercial o de propietat exclusiva que contingui la pàgina web www.mates.cat.
  • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre i a mantenir-les actualitzades.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web www.mates.cat, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia , religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la pàgina web www.mates.cat i no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la pàgina web www.mates.cat.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del prestador del Servei i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el lloc web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per la llei. El prestador del servei no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest
lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del prestador del Servei o del titular dels mateixos. L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, , utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins el portal www.mates.cat constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de MATES SHOP, SL, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal www.mates.cat que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de MATES SHOP, S.L. o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a MATES SHOP, S.L. enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti contra ella com a conseqüència d’aquest ús.


6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’Ús del Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant el prestador del servei, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El prestador del servei utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el lloc web, no obstant això, el prestador del servei no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el prestador del servei basada en la utilització per l’Usuari del lloc web. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al prestador del servei amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El prestador del servei exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a El prestador del servei. Així mateix, El prestador del servei també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del prestador del Servei. El prestador del servei està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

En el cas que subministrem enllaços a llocs web que no són operats ni controlats per MATES SHOP, S.L. serà puntualment informat ja que els mateixos són gestionats per tercers. El prestador del servei declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El prestador del servei queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat. Segurament aquests llocs web disposen de les seves pròpies polítiques de privacitat, mitjançant les quals li explicaran com utilitzen i comparteixen la vostra informació personal. Us recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar aquests llocs web per estar segur que es troba conforme amb la forma en què la seva informació personal es recopila.

7. ENLLAÇOS

La informació que es troba a la pàgina web www.mates.cat pot incloure enllaços a llocs d’internet externs només per a millor conveniència dels nostres clients i / o usuaris. Quan els clients i / o usuaris seleccionen un enllaç d’un lloc d’Internet extern, estaran sortint de la pàgina web www.mates.cat i estaran subjectes a les limitacions de privacitat i les regles imposades pels propietaris
i / o patrocinadors d’aquest lloc d’Internet. MATES SHOP, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. MATES SHOP, S.L. no és responsable de transmissions en viu o gravades via web (“webcasting”) o qualsevol altra forma de transmissió rebuda de qualsevol enllaç. MATES SHOP, S.L. no controla ni garanteix la veracitat, rellevància, regularitat o exactitud de la informació continguda en els llocs d’Internet dels quals s’inclouen enllaços. MATES SHOP, S.L. no es fa responsable dels enllaços externs de les organitzacions patrocinadores, com tampoc de les opinions que s’expressin i els serveis / productes que aquestes ofereixin. MATES SHOP, S.L. no pot autoritzar l’ús de materials amb dret d’autor que es trobin en els llocs d’Internet amb enllaços externs. Els usuaris hauran d’obtenir aquesta autorització per mitjà dels patrocinadors de la mateixa. MATES SHOP, S.L. no és responsable de transmissions rebudes pels nostres clients i / o usuaris, per part dels llocs d’Internet.

8. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a El prestador del servei a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti a El prestador del
servei, es consideraran no confidencials, reservant el Prestador del Servei el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

9. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

MATES SHOP, S.L. es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, l’Avís Legal d’aquest lloc web, així com la Política de Privadesa L’Usuari quedarà obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al lloc web, pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web, No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació del present Avís Legal i Política de Privadesa, es regiran per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents.